MARIANO CAMPS I FILLS SL

Serveis

A Mariano Camps i fills S.L., disposem d’un equip d’enginyers amb experiència que estudia el sistema més adequat per solucionar la necessitat del client, oferint un assessorament tècnic per l’elaboració del seu projecte.

El nostre equip desenvolupa els projectes, els dissenya i gestiona els processos productius.

El procés de mecanització de control numèric es basa en la gestió de programació a partir d’un software CAD/CAM Mastercam X7 donant la màxima fiabilitat en l’elaboració del producte.