MARIANO CAMPS I FILLS SL

Empresa

A Mariano Camps i fills S.L., la nostra filosofia és la fidelitat amb els nostres col•laboradors i clients. On desenvolupem un compromís de qualitat, servei i cost adequat.

Sabem que el més important és la satisfacció dels clients i és per aquest motiu que desenvolupem una estratègia d’empresa per tal d’assolir els compromisos establerts:

- Implantar a tots els nivells una cultura orientada al client, així saber quines son les seves necessitats i actuar sobre elles.

- Realitzar controls de qualitat del servei del client de manera que tindrem un feedback sobre el nostre treball, informant a les àrees de millora, i així realitzar millora continua.

- Assegurar la formació i motivació del nostre capital humà, ho aconseguim realitzant formació contínua i valorant el treball realitzat.