Mecanitzem gran varietat de materials com: Acers al carboni, acers inoxidables, aluminis, bronzes i polímers.

  • Mecanitzat de qualsevol tipus de peça en CNC i convencional.
  • Disseny, construcció i muntatge de projectes i equips mecànics com : neumàtics, hidràulics i elèctrics.
  • Modificació de maquinària per millorar el procés.
  • Series curtes i mitges.
  • Estructures metàl·liques.
  • Manteniment d’equips industrials i reparacions.
  • Fabricació d’utillatges.
  • Solucions a processos industrials.
  • Soldadures TIG i MiG
  • Adequacions de sales

Disposem d’un equip d’enginyers amb experiència que estudia el sistema més adequat per solucionar la necessitat del client, oferint un assessorament tècnic per l’elaboració del seu projecte.

El nostre equip desenvolupa els projectes, els dissenya i gestiona els processos productius.

El procés de mecanització de control numèric es basa en la gestió de programació a partir d’un software CAD/CAM MasterCam donant la màxima fiabilitat en la fabricació del producte.